suunnittelu

Suunnittelu

Edustaviin valaistuskohteisiin suunnitellaan usein yksilölliset pylväät kohteen arkkitehtuurin tai joskus jopa alueen historian näkökulmat huomioiden. Tinkimättä varsinaisista valaistukselle asetetuista vaatimuksista. Kohteen valaistuksen ja siihen liittyvät rakenteet hankkeen toteuttaja suunnitteluttaa usein arkkitehdillä tai valaistussuunnitelmiin erikoistuneella ammattilaisella.

Tehometin suunnittelijat ovat yleensä mukana valaisinpylväiden yksityiskohtien, tekniikan ja materiaalien valinnassa sekä suunnittelussa varmistaen osaltaan teknisesti onnistuneen lopputuloksen. Tehometilla on myös oma kokenut teollinen muotoilija, joka hallitsee muotokielet sekä tuntee materiaalit ja valaistukselle asetettavat vaatimukset. Myös uusien tuotekonseptien suunnittelu ja jatkuva tuotekehitys ovat muotoilijan perustehtäviä. Suunnittelija kuuntelee asiakkaan toiveet ja tutustuu kohteen sekä ympäristön infrastruktuuriin ja valaistustarpeisiin.

Suunnittelija toteuttaa tilaajalle luonnokset, ehdottaa värityksen ja materiaalit sekä viimeistelee valitun pylväsmallin tuotantoon saakka. Lopputuloksena on edustava ja yksilöllinen pylväs, joka täyttää kohteen esteettiset ja tekniset vaatimukset. 

Katso yksilöllisiä ratkaisuja: tarinat ja toteuta oma tarinasi!